This site is intended for a global audience
Contact Us

Privacy Statement – Danish

Last Updated: February 13, 2023

JAZZ PHARMACEUTICALS ‒ FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Indledning

Jazz Pharmaceuticals plc og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber, herunder GW Pharmaceuticals-selskaber (“vi”, “os” og “vores”) respekterer vigtigheden af og er forpligtet til at beskytte din fortrolighed. Denne fortrolighedserklæring gælder for vores indsamling og brug af personoplysninger via vores websteder og mobilapplikationer (samlet betegnet “Webstedet”) og via vores offline forretningsrelaterede interaktioner med dig.

Du bedes læse denne fortrolighedserklæring omhyggeligt igennem for at forstå, hvordan vi behandler personoplysninger. Hvis du ikke accepterer vores brug af dine personoplysninger som beskrevet i denne fortrolighedserklæring, bedes du afstå fra at bruge webstedet eller på anden måde dele personoplysninger med os.

Hvis du er en sundhedsmedarbejder, der er bosat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien, Canada eller Australien, bedes du læse vores dedikerede fortrolighedserklæring for sundhedsmedarbejdere her.

Hvis du bor i Californien, kan du finde flere oplysninger om de personoplysninger, vi indsamler fra og om dig både via dine online og offline interaktioner med vores produkter eller tjenester i afsnittet Supplerende erklæring for forbrugere i Californien ved at klikke her.

Hvis du er politiker, tjenestemand, beslutningstager, lovgiver, journalist, patientrepræsentant eller en person, der arbejder for patientgrupper og -organisationer, eller hvis beslutninger eller kommentarer har en direkte eller indirekte effekt på sundheds- og medicinrelaterede forhold, og du befinder dig i EØS eller Storbritannien, bedes du læse vores meddelelse om databeskyttelse med relation til offentlige anliggender og politikker her.

På grund af vores forpligtelse til at beskytte dine personoplysninger, vil vi fra tid til anden evaluere vores fortrolighedspolitikker og -procedurer med henblik på at implementere forbedringer og præciseringer. Hvis vi foretager eventuelle væsentlige ændringer af denne fortrolighedserklæring, vil vi underrette dig via en fremhævet meddelelse på dette websted, inden ændringen træder i kraft.

Oplysninger, som vi kan indsamle om dig

Personoplysninger er oplysninger, der identificerer dig som enkeltperson, eller som er relateret til en identificerbar enkeltperson. Vi kan indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig:

 • oplysninger (f.eks. dit navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, professionelle licenser, fødselsdato, id-nummer), som du tilvejebringer ved at udfylde formularer på webstedet, herunder hvis du tilmelder dig, uploader eller indsender eventuelle materialer via websteder, eller deltager i eventuelle konkurrencer eller kampagner, som vi eventuelt sponserer,
 • i forbindelse med en login-funktion til en konto, dine login-oplysninger og adgangskode,
 • indholdet af alle kommunikationer, som du sender til os, f.eks. for at indberette et problem eller indsende anmodninger, bekymringer eller kommentarer vedrørende webstedet eller dets indhold,
 • oplysninger, som du tilvejebringer i forbindelse med et patientstøtte- eller supportprogram,
 • oplysninger, som du tilvejebringer, når du deltager i et diskussionspanel eller andre sociale mediefunktioner forbundet med webstedet,
 • oplysninger fra undersøgelser, som vi fra tid til anden kan køre på webstedet til forskningsmæssige formål, hvis du vælger at besvare eller deltage i dem,
 • oplysninger, som vi kan indsamle fra dig offline i forbindelse med forretningsrelaterede interaktioner med dig, f.eks. hvis du deler oplysninger med os til en messe eller kontakter os via telefon (vær opmærksom på, at denne fortrolighedserklæring ikke gælder for oplysninger, som vi indsamler via vores kliniske forsøg, som reguleres af separate vilkår og aftaler), og
 • oplysninger, som du giver os i forbindelse med forespørgsler om medicinske oplysninger,
 • oplysninger til sporing og overvågning af produktklager, og
 • oplysninger til sporing og overvågning af uønskede hændelser. Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien, eller i Canada, bedes du læse vores dedikerede databeskyttelseserklæring om lægemiddelovervågning her.

Vores indsamling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan tilvejebringe den anmodede tjeneste for dig, herunder tjenester der er tilgængelige via webstedet. Ved at dele dine personoplysninger med os via webstedet, accepterer du vilkårene i denne fortrolighedserklæring og modtagelse af kommunikationer fra os. Hvis du vælger ikke at dele personoplysninger med os, vil vi muligvis ikke være i stand til at tilvejebringe de anmodede tjenester for dig.

Vi kan også modtage personoplysninger om dig fra andre kilder, som kan omfatte kommercielt tilgængelige kilder, f.eks. offentlige databaser og datasamplinger, i det omfang det er tilladt ved gældende databeskyttelseslovgivninger.

Derudover indsamler vi automatisk grundlæggende tekniske oplysninger om alle besøgende på webstedet. Vi indsamler tekniske oplysninger under dit besøg på webstedet via vores automatiske dataindsamlingsværktøjer, der kan inkludere cookies og andre almindeligt anvendte teknologier. Disse værktøjer indsamler visse standardoplysninger, som din browser sender til webstedet, f.eks. din browsertype og -sprog, adgangstidspunkt og adresse på det websted, hvorfra du ankom til webstedet. De kan også indsamle oplysninger om din internetprotokol (IP)-adresse eller click-stream på webstedet (dvs. handlingerne foretaget i forbindelse med webstedet). Du bedes se “Cookies og lignende teknologier” herunder for yderligere detaljer om de oplysninger, vi indsamler via cookies og andre almindeligt anvendte teknologier.

Hvis du bor i Californien, kan du finde flere oplysninger om, hvilke personoplysninger vi indsamler fra og om dig i afsnittet Supplerende erklæring for forbrugere i Californien ved at klikke her.

Sådan bruger vi dine personoplysninger

Underlagt gældende databeskyttelseslovgivninger kan vi bruge dine personoplysninger til følgende formål: (i) til at tilvejebringe tjenesterne og informationen tilbudt via webstedet for dig, (ii) til at kontakte dig og besvare dine henvendelser og forespørgsler, (iii) til forretningsadministration, herunder statistisk analyse, (iv) til at personliggøre dit besøg på webstedet og yde dig assistance, mens du bruger det, (v) til at forbedre webstedet ved at hjælpe os med at forstå, hvem der bruger det, (vi) til at kontakte dig for at fortælle dig om produkter og tjenester tilbudt af os, som vi mener, kan være af interesse for dig, og (vii) til at forebygge og opdage svindel samt overholde gældende lovgivninger, bestemmelser eller regler for praksis.

Hvis du bor i Californien, kan du finde flere oplysninger om, hvordan vi kan bruge de personoplysninger, vi indsamler fra og om dig, i afsnittet Supplerende erklæring for forbrugere i Californien ved at klikke her.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan bruge udvalgte forhandlere til at levere tjenester til os, herunder virksomheder der yder teknisk support og assistance til os i forbindelse med webstedet, og som kan få adgang til dine personoplysninger, mens de leverer tjenester på vores vegne. Vores tilknyttede selskaber (https://jazzpharma.com/contact/) kan også få adgang til dine personoplysninger, inklusive via eller i forbindelse med dette websted, til formålene angivet i denne fortrolighedserklæring.

Tilsvarende kan vi dele dine personoplysninger som lovmæssigt påkrævet eller tilladt for at besvare en stævning eller lignende juridisk procedure eller statslig anmodning, eller hvis vi i god tro mener, at videregivelse er lovmæssigt påkrævet eller på anden måde nødvendigt for at beskytte vores rettigheder og ejendom, eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, herunder rådgivere samt retshåndhævende, retslige og regulerende myndigheder. Vi kan også overføre dine personoplysninger til en anden enhed i tilfælde af eventuel omstrukturering, sammenlægning, salg, joint venture, tildeling, overførsel eller anden disposition af hele eller dele af vores virksomhed, aktiver eller aktieandele (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende procedure).

De servere, der bruges til at drive webstedet, identificerer automatisk en computer ved hjælp af dens IP-adresse. Hvis vi i god tro mener, at du har misbrugt eller skadet webstedet, eller har gjort forsøg på dette, kan vi undersøge og samarbejde med de relevante retshåndhævende myndigheder om at beskytte vores rettigheder og ejendom.

Hvis du bor i Californien, kan du finde flere oplysninger om, hvordan vi kan videregive personoplysninger, vi indsamler fra og om dig, i afsnittet Supplerende erklæring for forbrugere i Californien ved at klikke her.

International dataoverførsel

Dine personoplysninger kan overføres til lande udenfor dit land eller din region, herunder til lande, der eventuelt ikke yder samme eller passende beskyttelsesniveau som i dit land eller i din region. Hvis du f.eks. er bosat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), kan vi overføre dine personoplysninger til USA eller andre lande udenfor EØS. Ved at bruge webstedet, eller tilvejebringe personoplysninger for os på andre måder, giver du hermed udtrykkeligt samtykke til at overføre dine personoplysninger til lande udenfor dit land eller din region.

Ved overførsel af personoplysninger fra EØS til lande, der ikke anerkendes af Europakommissionen som værende dækket af et passende databeskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarderne, har vi implementeret passende foranstaltninger til at beskytte personoplysninger, såsom ved at sikre at modtageren er underlagt kontraktmæssige standardklausuler, der er vedtaget af Europakommissionen.

Dine rettigheder

Personer bosat i EU, Schweiz og visse andre jurisdiktioner kan have visse rettigheder for registrerede, der kan være underlagt begrænsninger og/eller restriktioner. Disse rettigheder kan inkludere retten til at: (i) anmode om adgang til og berigtigelse eller sletning af deres personoplysninger, (ii) opnå begrænsning af behandling eller afvise behandling af deres personoplysninger, samt (iii) retten til dataportabilitet. Hvis du ønsker at udøve enhver af ovennævnte rettigheder, bedes du sende din anmodning til os via e-mail til: privacy@jazzpharma.com. Individuelle personer er også berettiget til at indsende en klage over behandlingen af deres personoplysninger til vedkommendes lokale databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du bor i Californien, kan du finde flere oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, vi indsamler fra og om dig, i afsnittet Supplerende erklæring for forbrugere i Californien ved at klikke her.

Sikkerhed og bibeholdelse af dine personoplysninger

Sikkerheden af dine personoplysninger er vigtig for os. Vi træffer rimelige foranstaltninger, herunder tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte personoplysninger i vores varetægt mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og destruktion. Dog gælder, at ingen sikkerheds- eller overførselsmetode via internettet er fuldstændigt sikker. Du bør altid være forsigtig, når du overfører personoplysninger via internettet.

Vi kan bibeholde dine personoplysninger så længe, som din konto er aktiv, eller efter behov til de specifikke forretningsformål, som de blev indsamlet til. I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at vi bibeholder oplysninger for at overholde lovgivninger eller bestemmelser eller andre juridiske forpligtelser, bilægge tvister og udføre vores aftaler.

Cookies og andre lignende teknologier

Cookies er små tekstfiler, der lagres på computerharddiske, af de websteder, som du besøger. Der findes to generelle typer cookies: sessions-cookies og vedvarende cookies. Sessions-cookies bruges kun under en online session og vil blive slettet, når du forlader et websted. Vedvarende cookies har en længere levetid og vil blive opretholdt af webstedet og brugt, hver gang du besøger et websted. Du kan slette både sessions- og vedvarende cookies via dine browserindstillinger.

Vi bruger følgende sessions- og vedvarende cookies på webstedet:

 • Strengt nødvendige cookies: disse er essentielle for, at besøgende kan navigere rundt på webstedet og bruge dets funktioner.
 • Analytiske/præstations-cookies: disse gør det muligt for os at genkende og tælle antallet af besøgende samt registrere, hvordan de bevæger sig rundt på webstedet, mens de besøger det. Dette hjælper os med at forbedre funktionen af vores websted, f.eks. ved at sikre at det er nemmere for brugerne at finde det, de leder efter.
 • Funktions-cookies: disse bruges til at genkende dig, når du returnerer til webstedet. Dette gør det muligt for os at personliggøre vores indhold til dig og huske dine præferencer.

Vi kan bruge Adobe Flash-teknologi (herunder Flash Local Shared Objects (“Flash LSO’er”)) og andre lignende teknologier til bl.a. at indsamle oplysninger om din brug af webstedet. Hvis du ikke ønsker at få lagret Flash LSO’er på din computer, kan du justere indstillingerne for din Flash Player til at blokere lagring af Flash LSO’er ved hjælp af værktøjerne i Website Storage Settings Panel (Webstedets panel med lagringsindstillinger). Du kan også navigere til Global Storage Settings Panel (Globalt panel med lagringsindstillinger) og følge anvisningerne (der f.eks. kan beskrive, hvordan du sletter eksisterende Flash LSO’er (betegnet “information”), hvordan du forhindrer Flash LSO’er i at blive lagret på din computer uden forespørgsel, og hvordan du blokerer Flash LSO’er, der ikke leveres af operatøren af den side, du besøger på det pågældende tidspunkt). Vær opmærksom på, at hvis du indstiller Flash Player til at blokere eller begrænse accept af Flash LSO’er, kan det reducere eller svække funktionen af visse Flash-applikationer.

Webbrowsere giver dig ofte mulighed for at slette eksisterende cookies fra din harddisk, blokere brug af cookies og/eller blive underrettet, når et websted forsøger at lagre cookies på din computer. Hvis du vælger at blokere cookies, bedes du være opmærksom på, at du eventuelt ikke kan bruge alle webstedets elementer og funktioner. For yderligere oplysninger om cookies, inklusive hvordan du kan se, hvilke cookies der er indstillet, samt hvordan du administrerer og sletter dem, bedes du besøge www.allaboutcookies.org.

Du bedes være opmærksom på, at tredjeparter (herunder f.eks. reklamenetværk og leverandører af eksterne tjenester såsom webtrafikanalysetjenester) også kan bruge cookies, som vi ikke har kontrol over. Disse cookies er sandsynligvis analyse-/præstations-cookies eller målretnings-cookies.

Vi bruger Google Analytics, der bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle og analysere oplysninger om brug af tjenesterne samt rapportere om aktiviteter og tendenser. Denne tjeneste kan også indsamle oplysninger om brugen af andre websteder, apps og online-ressourcer. Du kan lære mere om Googles praksisser ved at besøge www.google.com/policies/privacy/partners/ og afmelde dem ved at downloade Google Analytics-afmeldingstillægsprogram til browsere, der kan hentes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Derudover kan vi eller tredjeparter indstille cookies, der betegnes Tracking Gifs, i forbindelse med din brug af webstedet. Tracking Gifs er små billedfiler indlejret i webstedets indhold eller brødteksten af vores e-mails/nyhedsbreve, som gør det muligt for os eller tredjeparter at se, hvilke e-mails der er blevet åbnet af modtagerne. Dette gør det muligt for os at måle effektiviteten af visse kommunikationer og vores markedsføringskampagner.

Eksterne links

Webstedet kan fra tid til anden indeholde links til eksterne websteder, der drives af andre enheder. Vi er ikke ansvarlige for disse eksterne websteder eller indholdet på sådanne eksterne websteder. Når du har forladt webstedet, kan vi ikke længere være ansvarlige for beskyttelsen og fortroligheden af eventuelle oplysninger, som du måtte tilvejebringe. Du bør være forsigtig og gennemgå fortrolighedserklæringen, der gælder for det websted, som du besøger.

Markedsføring

Vi kan kontakte dig via e-mail fra tid til anden med oplysninger om programmer, produkter, tjenester og indhold, som kan være af interesse for dig, medmindre du informerer os om, at du ikke ønsker at modtage markedsførings- eller markedsforskningskommunikationer fra os. Hvis gældende lovgivning kræver, at vi skal indsamle dit udtrykkelige samtykke, før vi sender visse typer markedsføringskommunikationer til dig, vil vi kun sende disse typer kommunikationer til dig, når vi har indsamlet dit udtrykkelige samtykke.

Hvis du ønsker at afmelde modtagelse af markedsførings- eller markedsforskningskommunikationer fra os, bedes du kontakte os som beskrevet herunder for at informere os om, hvilke typer kommunikationer du ønsker at afmelde.

E-mail en ven

Hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan vi fra tid til anden formidle en “Send”- eller “Del”-funktion, der gør det nemt for dig at dele indholdet fra webstedet med en anden person. Hvis du bruger denne funktion, bedes du sikre, at du har indsamlet denne persons samtykke til at dele vedkommendes personoplysninger med os. Vi vil bruge disse personoplysninger til at sende en enkelt e-mailmeddelelse til denne person på dine vegne.

Børn under 13 år

Dette websted er ikke henvendt til børn under 13 år, og vi indsamler ikke bevidst oplysninger om børn under 13 år. Hvis du er under 13 år, bedes du afstå fra at bruge webstedet eller indsende personoplysninger til os. Hvis du mener, at vi utilsigtet har indsamlet personoplysninger om dit barn, bedes du kontakte os som beskrevet herunder.

Kontaktoplysninger, databehandler

Hvis du har eventuelle spørgsmål, kommentarer eller forslag vedrørende denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte Jazz Pharmaceuticals’ databeskyttelsesafdeling på:

Adresse: 3170 Porter Drive, Palo Alto, CA 94303, USA
Tlf.: +1 (650) 496-3777
E-mail: privacy@jazzpharma.com

I forbindelse med europæiske databeskyttelseslovgivninger er Jazz Pharmaceuticals, plc, er sammen med det lokale Jazz Pharmaceuticals og/eller GW Pharmaceuticals selskab, som du har en relation til, de dataansvarlige, dvs. den virksomhed der er ansvarlig for af kontrollere behandlingen af personoplysninger underlagt denne fortrolighedserklæring. Jazz Pharmaceuticals’ databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@jazzpharma.com.