This site is intended for a global audience
Contact Us

Privacy Statement – Dutch

Last Updated: February 13, 2023

JAZZ PHARMACEUTICALS — PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Jazz Pharmaceuticals, plc, haar dochterondernemingen en de bij haar aangesloten ondernemingen, waaronder GW Pharmaceuticals-bedrijven (“wij”, “ons” en “onze”) erkennen het belang van en zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van uw privacy. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door ons via onze websites of mobiele applicaties (samen, de “Site”) en via onze offline bedrijfsgerelateerde interacties met u.

Gelieve deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen om te begrijpen hoe we persoonsgegevens verwerken. Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, gelieve de Site dan niet te gebruiken of anderszins persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Indien u een gezondheidszorgverlener bent in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk, Canada, of Australië lees dan hier onze specifieke Kennisgeving inzake Gegevensbescherming voor Gezondheidszorgverleners.

Indien u een inwoner van Californië bent, kunt u meer te weten komen over persoonsgegevens die we verzamelen van en over u via zowel uw online als offline interacties met onze producten of diensten in het hoofdstuk Aanvullende Kennisgeving voor Klanten uit Californië door hier te klikken.

Als u een politicus, ambtenaar, beleidsmaker, wetgever, journalist, pleitbezorger van patiënten of een persoon bent die werkt voor patiëntengroepen en -organisaties of wiens beslissingen of opmerkingen direct of indirect van invloed zijn op de gezondheid en de geneeskunde en u bent gevestigd in de EER of het Verenigd Koninkrijk, lees dan hier onze speciale kennisgeving over gegevensbescherming voor overheidszaken en overheidsbeleid.

Vanwege onze toewijding aan de bescherming van uw persoonsgegevens, evalueren we onze beleidslijnen en procedures inzake privacy om verbeteringen en verfijningen van tijd tot tijd toe te passen. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte brengen via een opvallende kennisgeving op deze Site voordat de verandering van kracht wordt.

Informatie over u die we kunnen verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren als een persoon of gerelateerd zijn aan een identificeerbare persoon. We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • gegevens (zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, professionele referenties, geboortedatum, identificatienummer) die u verstrekt door formulieren in te vullen op de Site, inclusief indien u materiaal registreert, uploadt of indient via de Site of deelneemt aan een wedstrijd of promotie die we sponsoren;
 • in verband met een voorziening om u aan te melden op een account, uw inloggegevens en wachtwoord;
 • de inhoud van berichten die u naar ons verstuurt, bijvoorbeeld, om een probleem te melden of vragen, bedenkingen of opmerkingen in te dienen betreffende de Site of zijn inhoud;
 • gegevens die u verstrekt in verband met een patiëntenhulp- of ondersteuningsprogramma;
 • gegevens die u verstrekt wanneer u deelneemt aan discussiefora of andere socialemediafuncties in verband met de Site;
 • gegevens uit enquêtes die we, van tijd tot tijd, kunnen uitvoeren op de Site voor onderzoeksdoeleinden, indien u ervoor kiest ze te beantwoorden of eraan deel te nemen;
 • gegevens die we offline van u kunnen verzamelen in verband met bedrijfsgerelateerde interacties met u, zoals wanneer u informatie verstrekt aan ons op een branche-evenement of ons contacteert via telefoon (Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op gegevens die we kunnen verzamelen via onze klinische onderzoeken, die beheerd worden door aparte voorwaarden en overeenkomsten.); en
 • informatie die u ons verstrekt in verband met vragen om medische informatie;
 • informatie voor het opsporen en volgen van klachten over producten; en
 • informatie voor het opsporen en opvolgen van bijwerkingen. Als u in de Europese Economische Ruimte, Verenigd Koninkrijk, of in Canada gevestigd bent, lees dan hier onze speciale privacykennisgeving inzake geneesmiddelbewaking.

De verzameling van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk zodat we u de verzochte dienst kunnen verstrekken, inclusief diensten beschikbaar via de Site. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken via de Site, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en met het ontvangen van berichten van ons. Als u ervoor kiest geen persoonsgegevens te verstrekken, kunnen we u misschien niet de verzochte diensten verstrekken.

We kunnen ook persoonsgegevens over u ontvangen van andere bronnen, die kunnen bestaan uit commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databases en data-aggregatoren voor zover toegestaan door toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

Bovendien verzamelen we automatisch technische basisgegevens van alle bezoekers van de Site. We verzamelen technische gegevens tijdens uw bezoek aan de Site via onze geautomatiseerde tools voor gegevensverzameling, die kunnen bestaan uit cookies en andere vaak gebruikte technologieën. Deze tools verzamelen bepaalde standaardgegevens die uw browser verstuurt naar de Site, zoals uw type browser en taal, toegangstijden en het adres van de website vanwaar u naar de Site kwam. Ze kunnen ook gegevens verzamelen over uw Internet Protocol (IP) -adres of klik-streamgegevens binnen de Site (d.w.z. ondernomen acties in verband met de Site). Zie “Cookies en andere gelijkaardige technologieën” hieronder voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen via cookies en andere vaak gebruikte technologieën.

Inwoners van Californië kunnen meer lezen over welke persoonsgegevens we verzamelen van of over hen in het hoofdstuk Aanvullende Kennisgeving voor Klanten uit Californië door hier te klikken.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Met inachtneming van toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, kunnen we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: (i) om u de diensten en informatie te verstrekken die aangeboden worden via de Site; (ii) om u te contacteren en te antwoorden op uw verzoeken en vragen; (iii) voor bedrijfsadministratie, waaronder statistische analyse; (iv) om uw bezoek aan de Site te personaliseren en u te helpen terwijl u de Site gebruikt; (v) om de Site te verbeteren door ons te helpen begrijpen wie de Site gebruikt; (vi) om u te contacteren om u te vertellen over door ons aangeboden producten en diensten waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor u en (vii) om fraude te voorkomen en op te sporen en om toepasselijke wetten, regelgeving of praktijkcodes na te leven.

Inwoners van Californië kunnen meer lezen over hoe we de persoonsgegevens kunnen gebruiken die we verzamelen van of over hen in het hoofdstuk Aanvullende Kennisgeving voor Klanten uit Californië door hier te klikken.

Delen van uw persoonsgegevens

We kunnen geselecteerde leveranciers gebruiken om onze diensten te leveren, inclusief bedrijven die ons technische ondersteuning en hulp bieden met betrekking tot de Site, die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens terwijl ze diensten uitoefenen voor ons. Onze filialen (https://jazzpharma.com/contact/) kunnen ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens inclusief via of in verband met deze Site voor de doeleinden die uiteengezet zijn in deze Privacyverklaring.

Op dezelfde manier kunnen we uw persoonsgegevens delen zoals vereist of toegestaan door de wetgeving om te voldoen aan een dagvaarding of een gelijkaardige juridische procedure of overheidsverzoek, of indien we te goeder trouw vinden dat bekendmaking wettelijk vereist is of anderszins noodzakelijk is om onze rechten en eigendommen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, inclusief aan adviseurs, wetshandhavingsinstanties, gerechtelijke en regelgevende instanties. We kunnen ook uw persoonsgegevens overdragen aan een andere entiteit in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met faillissement of gelijkaardige procedures).

De servers die bij de werking van de Site worden gebruikt, identificeren een computer automatisch aan de hand van zijn IP-adres. Indien we, te goeder trouw, vaststellen dat u de Site hebt misbruikt of geschaad of dat probeert te doen, kunnen we dit onderzoeken en hiervoor samenwerken met de geschikte wetshandhaving om onze rechten of eigendommen te beschermen.

Inwoners van Californië kunnen meer lezen over hoe we de persoonsgegevens kunnen bekendmaken die we verzamelen van of over hen in het hoofdstuk Aanvullende Kennisgeving voor Klanten uit Californië door hier te klikken.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden naar landen buiten uw land of regio, inclusief naar landen die mogelijk geen gelijkaardig of adequaat beschermingsniveau hebben in vergelijking met dat van uw land of regio. Bijvoorbeeld, indien u zich bevindt binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan de Verenigde Staten of aan andere landen buiten de EER. Door de Site te gebruiken of op een andere manier persoonsgegevens aan ons te verstrekken, geeft u hierbij expliciet de toestemming om uw persoonsgegevens over te dragen buiten uw land of regio.

Voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet worden erkend een passend niveau van gegevensbescherming te bieden volgens EER-standaarden, hebben we gepaste maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan modelcontractbepalingen aangenomen door de Europese Commissie.

Uw rechten

Personen in de EU, Zwitserland en bepaalde andere jurisdicties kunnen bepaalde rechten van betrokkenen hebben die onderhevig kunnen zijn aan beperkingen en/of restricties. Deze rechten kunnen het recht omvatten om: (i) toegang en rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens te verzoeken; (ii) beperking te verkrijgen van verwerking of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens; en (iii) het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien u een van de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve ons uw verzoek via e-mail te sturen naar: privacy@jazzpharma.com. Personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens bij hun plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

Inwoners van Californië kunnen meer lezen over hun rechten betreffende persoonsgegevens die we verzamelen van of over hen in het hoofdstuk Aanvullende Kennisgeving voor Klanten uit Californië door hier te klikken.

Beveiliging en behoud van uw persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We ondernemen redelijke stappen, inclusief technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen, ontworpen om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Geen enkele beveiligingsmethode of overdrachtsmethode via het internet is echter volledig veilig. U moet altijd voorzichtig zijn bij het overdragen van persoonsgegevens via het internet.

We kunnen uw persoonsgegevens bewaren zolang uw account actief is, of zolang als nodig is voor het specifieke zakelijke doel waarvoor deze werden verzameld. In sommige gevallen, kunnen we vereist zijn gegevens te bewaren om te voldoen aan wet- of regelgeving of andere wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Cookies en andere gelijkaardige technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden bewaard op de harde schijf van de computer door websites die u bezoekt. Er zijn twee algemene soorten cookies, sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden enkel gebruikt tijdens een sessie online en ze zullen worden verwijderd zodra u een website verlaat. Permanente cookies hebben een langer leven en ze zullen worden bewaard door de website en ze zullen elke keer u een website bezoekt, worden gebruikt. Zowel sessie- als permanente cookies kunnen door u worden verwijderd via uw browserinstellingen.

We gebruiken de volgende sessie- en permanente cookies op de Site:

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze zijn essentieel om bezoekers in staat te stellen zich te verplaatsen om de Site en zijn functies te gebruiken.
 • Analytische / prestatiecookies: deze zorgen ervoor dat we het aantal bezoekers kunnen erkennen en tellen en dat we kunnen zien hoe bezoekers zich verplaatsen op onze Site wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons de manier waarop de Site werkt te verbeteren, bijvoorbeeld, door te verzekeren dat gebruikers makkelijk vinden waar ze naar zoeken.
 • Functionele cookies: deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Site. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren en uw voorkeuren te onthouden.

We kunnen Adobe Flash-technologie (inclusief Flash Local Shared Objects [“Flash LSO’s”]) en andere gelijkaardige technologieën gebruiken om, onder andere, informatie over uw gebruik van de Site te verzamelen en bewaren. Indien u niet wilt dat Flash LSO’s worden bewaard op uw computer, kunt u de instellingen van uw Flashplayer wijzigen om de opslag van Flash LSO te blokkeren met tools in het Instellingenpaneel voor opslag op de Website. U kunt ook naar het Globaal Instellingenpaneel voor Opslag gaan en de instructies volgen (die, bijvoorbeeld, kunnen uitleggen hoe u bestaande Flash LSO’s [aangeduid als “informatie”] kunt verwijderen, hoe u kunt vermijden dat Flash LSO’s op uw computer worden geplaatst zonder dat het u wordt gevraagd, en hoe u Flash LSO’s kunt blokkeren die niet worden geleverd door de beheerder van de website waarop u zich op dat moment bevindt). Houd er rekening mee dat het instellen van de Flashplayer om de aanvaarding van Flash LSO’s te beperken of begrenzen, de functionaliteit van sommige Flash applicaties kan beperken of verhinderen.

Webbrowsers staan u vaak toe om bestaande cookies te wissen van uw harde schijf, het gebruik van cookies te blokkeren en/of om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden aangetroffen. Indien u ervoor kiest om cookies te blokkeren, houd er rekening mee dat u misschien niet ten volle kunt profiteren van de mogelijkheden en functies van de Site. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies werden ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, kunt u www.allaboutcookies.org raadplegen.

Houd er rekening mee dat derde partijen (inclusief, bijvoorbeeld, reclamenetwerken en dienstverleners van externe diensten zoals diensten voor de analyse van internetverkeer) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn wellicht analytische/prestatiecookies of targetingcookies.

Wij gebruiken Google Analytics, dat cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt om gegevens te verzamelen en analyseren over het gebruik van de Diensten en om verslag uit te brengen over activiteiten en trends. Deze dienst kan ook gegevens verzamelen betreffende het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. U kunt meer te weten komen over de praktijken van Google, door www.google.com/policies/privacy/partners/ te raadplegen en u kunt zich ervan afmelden door de Google Analytics browser add-on voor afmelden te downloaden, en die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Naast cookies, kunnen tracking Gifs ingesteld worden door ons of derde partijen met betrekking tot uw gebruik van de Site. Tracking Gifs zijn kleine fotobestanden binnen de inhoud van de Site of de tekst van onze e-mails/nieuwsbrieven zodat wij of derde partijen kunnen begrijpen welke e-mails er bijvoorbeeld geopend worden door ontvangers. Dit zorgt ervoor dat we de efficiëntie van bepaalde berichten en de efficiëntie van onze marketingcampagnes kunnen meten.

Externe links

De Site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere entiteiten. We zijn niet verantwoordelijk voor deze externe websites of de inhoud van dergelijke externe websites. Zodra u de Site heeft verlaten, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van gegevens die u verstrekt. U moet voorzichtig zijn en de privacyverklaring bekijken van de website die u bezoekt.

Marketing

We kunnen u af en toe contacteren via e-mail om informatie te verstrekken betreffende programma’s, producten, diensten en inhoud die interessant kunnen zijn voor u, tenzij ons informeert dat u geen reclame of berichten over marktonderzoek wenst te ontvangen van ons. Indien de toepasselijke wetgeving vereist dat we uw expliciete toestemming ontvangen voordat we u bepaalde soorten reclameberichten sturen, zullen we u enkel die soorten berichten sturen nadat we uw expliciete toestemming hebben ontvangen.

Indien u geen reclame of berichten over marktonderzoek meer wenst te ontvangen van ons, kunt u ons contacteren zoals hieronder beschreven wordt om ons te laten weten welke soort berichten u niet langer wenst te ontvangen.

E-mail een vriend

We kunnen van tijd tot tijd, indien toegestaan door toepasselijke wetgeving, een “Verstuur”- of “Deel”-dienst gebruiken zodat u makkelijk inhoud van de Site met iemand anders kunt delen. Indien u deze mogelijkheid gebruikt, gelieve ervoor te zorgen dat u de toestemming van die persoon hebt verkregen voor u ons hun persoonsgegevens verstrekt. We zullen deze persoonsgegevens gebruiken om de persoon een enkel e-mailbericht namens u te sturen.

Kinderen jonger dan 13 jaar

De Site is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar oud, noch verzamelen we bewust informatie van kinderen jonger dan 13. Indien u jonger dan 13 jaar bent, gelieve de Site niet te gebruiken of geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u denkt dat we onbewust persoonsgegevens verzamelen over uw kind, kunt u ons zoals hieronder beschreven contacteren.

Contactinformatie; gegevensbeheerder

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, neem dan contact op met het Jazz Pharmaceuticals Privacy Office:

Adres: 3170 Porter Drive, Palo Alto, CA 94303, V.S.
Tel.: +1 (650) 496-3777
E-mail: privacy@jazzpharma.com

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, is Jazz Pharmaceuticals, plc, samen met het lokale Jazz Pharmaceuticals en/of GW Pharmaceuticals bedrijf dat een relatie let u heeft, zijn de gegevensbeheerder: d.w.z. het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren van de verwerking van persoonsgegevens die onder deze Privacyverklaring vallen. De functionaris voor gegevensbescherming van Jazz Pharmaceuticals kan bereikt worden op dpo@jazzpharma.com.