This site is intended for a global audience
Contact Us

Privacy Statement – Finnish

Last Updated: February 13, 2023

JAZZ PHARMACEUTICALS – TIETOSUOJASELOSTE

Johdanto

Jazz Pharmaceuticals, plc:llä ja sen tytär-ja osakkuusyhtiöillä mukaan lukien GW Pharmaceuticals -yhtiöt (”me”, ”meille” ja ”meidän”) ymmärtävät yksityisyytesi kunnioittamisen ja suojelemisen tärkeyden ja ovat sitoutuneet siihen. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen keräämistä ja käyttöä verkkosivustojemme tai mobiilisovellustemme (yhdessä ”sivusto”) kautta ja verkon ulkopuolella tapahtuvan liiketoiminnallisen vuorovaikutuksen kautta.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti, jotta ymmärtäisit, kuinka käsittelemme henkilötietoja. Jos et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, älä käytä sivustoa tai anna meille muuten henkilötietoja.

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA), Isossa-Britanniassa, Kanadassa tai Australiassa oleva terveydenhuollon ammattilainen, lue erityinen terveydenhuollon ammattilaisia koskeva tietosuojailmoituksemme täältä.

Jos olet Kalifornian asukas, voit lukea lisää henkilötiedoista, joita keräämme sinulta tai sinusta ollessasi vuorovaikutuksessa tuotteidemme tai palveluidemme kanssa verkossa tai verkon ulkopuolella, siirtymällä Kalifornian asukkaita koskevaan täydentävään ilmoitukseen napsauttamalla tästä.

Jos olet poliitikko, virkamies, poliittinen päättäjä, lainsäätäjä, toimittaja, potilasasianajaja tai henkilö, joka työskentelee potilasryhmien ja -järjestöjen hyväksi tai jonka päätökset tai kommentit vaikuttavat suoraan tai välillisesti terveyteen tai lääketieteeseen ja olet ETA:ssa (Euroopan talousalue) tai Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, lue julkishallinnon asioita ja julkista päätöksentekoa koskeva tietosuojailmoitus tästä.

Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa tai jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan henkilöön. Saatamme kerätä ja käsitellä seuraavia sinua koskevia henkilötietoja:

 • tiedot (kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, ammattipätevyytesi, syntymäaikasi ja henkilötunnuksesi), joita annat täyttäessäsi lomakkeita sivustolla, jos esimerkiksi rekisteröidyt, lataat tai lähetät sivuston kautta materiaalia tai osallistut järjestämäämme kilpailuun tai kampanjaan
 • kirjautumis- ja salasanatietosi tilin kirjautumistoiminnon yhteydessä
 • meille lähettämäsi viestinnän sisältö, kun esimerkiksi ilmoitat ongelmasta tai lähetät sivustoa tai sen sisältöä koskevia kysymyksiä, huolenaiheita tai kommentteja
 • tiedot, joita annat liittyen potilaan apu- tai tukiohjelmaan
 • tiedot, joita annat osallistuessasi sivustoon yhdistetyille keskustelupalstoille tai käyttäessäsi muita sivustoon yhdistettyjä sosiaalisen median toimintoja
 • tiedot kyselyistä, joita saatamme ajoittain tehdä sivustolla tutkimustarkoituksia varten, jos päätät vastata tai osallistua niihin
 • tiedot, joita saatamme kerätä sinulta verkon ulkopuolella tapahtuvan liiketoiminnallisen vuorovaikutuksen yhteydessä, jos esimerkiksi annat meille tietoja alan tapahtumassa tai otat meihin yhteyttä puhelimitse (huomaa, että tämä tietosuojaseloste ei koske tietoja, joita saatamme kerätä kliinisten tutkimustemme kautta; niihin sovelletaan erillisiä ehtoja ja sopimuksia)
 • tiedot, joita annat meille lääketieteellisten kyselyiden yhteydessä
 • tiedot tuotevalitusten seurantaa ja valvontaa varten ja
 • tiedot haittavaikutuksien seurantaa ja valvontaa varten. Jos olet Euroopan talousalueella, Isossa-Britanniassa tai Kanadassa, lue lääketurvatoimintaa koskeva tietosuojailmoituksemme tästä.

Meidän on kerättävä henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle pyytämäsi palvelut, mukaan lukien sivuston kautta saatavilla olevat palvelut. Antamalla meille henkilötietojasi sivuston kautta hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ehdot ja lähettämämme viestinnän vastaanottamisen. Jos päätät olla antamatta henkilötietoja, emme ehkä voi tarjota sinulle pyytämiäsi palveluita.

Saatamme saada sinua koskevia henkilötietoja myös muista lähteistä, joihin saattaa kuulua kaupallisesti saatavilla olevia lähteitä, kuten julkisia tietokantoja ja tietojen kerääjiä sovellettavien tietosuojalakien sallimissa rajoissa.

Tämän lisäksi keräämme teknisiä perustietoja kaikista sivuston kävijöistä. Vieraillessasi sivustolla keräämme teknisiä tietoja automaattisilla tiedonkeruutyökaluilla, joihin saattaa kuulua evästeitä ja muita yleisesti käytettyjä tekniikoita. Nämä työkalut keräävät tiettyjä vakiotietoja, joita selaimesi lähettää sivustolle, kuten selaimesi tyypin ja kielen, käyttöajat sekä sen verkkosivuston osoitteen, jolta siirryit sivustolle. Ne saattavat myös kerätä tietoja IP-osoitteestasi (Internet Protocol) tai sivuston klikkaustietoja (ts. sivustoon liittyen tehdyt toimet). Lue alta kohdasta ”Evästeet ja muut vastaavat tekniikat” lisää tiedoista, joita keräämme evästeiden ja muiden yleisesti käytettyjen tekniikoiden kautta.

Kalifornian asukkaat voivat lukea lisää heiltä tai heistä keräämistämme henkilötiedoista siirtymällä Kalifornian asukkaita koskevaan täydentävään ilmoitukseen napsauttamalla tästä.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Jollei sovellettavista tietosuojalaeista muuta johdu, saatamme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: (i) tarjotaksemme sinulle sivuston kautta tarjottuja palveluita ja tietoja; (ii) ottaaksemme sinuun yhteyttä ja vastataksemme pyyntöihisi ja tiedusteluihisi; (iii) hallinnoidaksemme liiketoimintaa, mukaan lukien tilastolliset analyysit; (iv) yksilöidäksemme vierailusi sivustolla ja avustaaksemme sinua sivustoa käyttäessäsi; (v) parantaaksemme sivustoa pyrkimällä ymmärtämään, kuka käyttää sivustoa; (vi) ottaaksemme sinuun yhteyttä kertoaksemme tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua, ja (vii) ehkäistäksemme ja havaitaksemme petoksia ja noudattaaksemme sovellettavia lakeja, määräyksiä tai käytännesääntöjä.

Kalifornian asukkaat voivat lukea lisää siitä, kuinka saatamme käyttää heiltä tai heistä keräämiämme henkilötietoja, siirtymällä Kalifornian asukkaita koskevaan täydentävään ilmoitukseen napsauttamalla tästä.

Henkilötietojesi jakaminen

Saatamme käyttää valittuja palveluntarjoajia, kuten yrityksiä, jotka tarjoavat meille sivustoa koskevaa teknistä tukea ja apua. Näillä palveluntarjoajilla saattaa olla pääsy henkilötietoihisi, kun he suorittavat palveluita puolestamme. Myös osakkuusyhtiöillämme (https://jazzpharma.com/contact/) saattaa olla pääsy henkilötietoihisi tämän sivuston kautta tai siihen liittyen tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Voimme vastaavasti jakaa henkilötietojasi lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla vastataksemme haasteeseen tai vastaavaan oikeudelliseen menettelyyn tai viranomaispyyntöön, tai kun vilpittömästi uskomme lain edellyttävän tietojen luovuttamista tai kun tietojen luovuttaminen esimerkiksi neuvonantajille, lainvalvontaviranomaisille tai oikeus- ja sääntelyviranomaisille on muuten tarpeen, esimerkiksi oikeuksiemme ja omaisuutemme tai muiden osapuolien oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi. Saatamme myös siirtää henkilötietojasi toiselle yritykselle mahdollisen rakenneuudistuksen, fuusion, yritysmyynnin, yhteisyrityksen, oikeudenluovutuksen, siirron tai muun liiketoimintamme, omaisuutemme tai osakepääomamme tai sen osan luovutuksen yhteydessä (myös konkurssin tai muun vastaavan menettelyn yhteydessä).

Sivuston toiminnassa käytetyt palvelimet tunnistavat tietokoneen automaattisesti sen IP-osoitteen perusteella. Jos me vilpittömästi uskomme, että olet väärinkäyttänyt tai vahingoittanut sivustoa tai pyrit niin tekemään, saatamme tutkia asiaa ja tehdä yhteistyötä asianmukaisen lainvalvontaviranomaisen kanssa suojellaksemme oikeuksiamme tai omaisuuttamme.

Kalifornian asukkaat voivat lukea lisää siitä, kuinka saatamme luovuttaa heiltä tai heistä keräämiämme henkilötietoja, siirtymällä Kalifornian asukkaita koskevaan täydentävään ilmoitukseen napsauttamalla tästä.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Henkilötietojasi saatetaan siirtää oman maasi tai alueesi ulkopuolisiin maihin, myös maihin, jotka eivät tarjoa omaa maatasi tai aluettasi vastaavaa tai riittävää tietosuojan tasoa. Esimerkiksi, jos olet Euroopan talousalueella (”ETA”), saatamme siirtää henkilötietojasi Yhdysvaltoihin tai muihin ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Käyttämällä sivustoa tai antamalle meille muuten henkilötietoja annat nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtoon oman maasi tai alueesi ulkopuolelle.

Jos siirrämme henkilötietoja ETA-alueelta maihin, joiden Euroopan komissio ei katso tarjoavan ETA-standardien mukaista riittävää tietosuojan tasoa, suojelemme henkilötietoja asianmukaisilla menetelmillä, kuten varmistamalla, että vastaanottajaa sitoo Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.

Oikeutesi

EU:n alueella, Sveitsissä ja tietyillä muilla lainkäyttöalueilla henkilöillä saattaa olla tiettyjä rekisteröidyn oikeuksia, jotka saattavat olla rajoitusten alaisia. Näihin oikeuksiin voivat kuulua: (i) oikeus pyytää henkilötietoihin pääsyä tai henkilötietojen oikaisemista tai poistamista; (ii) oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja (iii) oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos haluat käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksista, lähetä pyyntösi meille sähköpostitse osoitteeseen privacy@jazzpharma.com. Henkilöillä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Kalifornian asukkaat voivat lukea lisää oikeuksista, jotka liittyvät heiltä tai heistä keräämiimme henkilötietoihin, siirtymällä Kalifornian asukkaita koskevaan täydentävään ilmoitukseen napsauttamalla tästä.

Henkilötietojesi suojaaminen ja säilyttäminen

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Ryhdymme kohtuullisiin toimiin, mukaan lukien tekniset, hallinnolliset ja fyysiset suojatoimet, jotka on suunniteltu suojaamaan meille annettuja henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta pääsyltä, luovuttamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Mikään turvallisuusmenetelmä tai Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto ei kuitenkaan ole täysin turvallinen. Sinun on aina oltava varovainen, kun siirrät henkilötietoja Internetin kautta.

Voimme säilyttää tietojasi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen tai niin kauan kuin se on tarpeen sen liiketoiminnallisen tarkoituksen kannalta, jota varten ne kerättiin. Joissakin tapauksissa meidän on säilytettävä tietoja noudattaaksemme lakeja tai määräyksiä tai muita lakisääteisiä velvoitteita, ratkaistaksemme erimielisyyksiä ja pannaksemme täytäntöön sopimuksiamme.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita avaamasi verkkosivustot tallentavat tietokoneesi kovalevylle. Evästeitä on kahta yleistä tyyppiä: istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaisia evästeitä käytetään vain verkkoistunnon aikana, ja ne poistetaan, kun poistut verkkosivustolta. Pysyvillä evästeillä on pidempi käyttöaika, ja verkkosivusto säilyttää ne ja käyttää niitä aina kun käyt verkkosivustolla. Voit poistaa sekä istuntokohtaiset että pysyvät evästeet selainasetuksistasi.

Käytämme sivustolla seuraavia istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä:

 • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta kävijät voisivat liikkua sivustolla ja käyttää sen ominaisuuksia.
 • Analyysi-/suorituskykyevästeet: Näiden evästeiden avulla voimme tunnistaa ja laskea kävijöiden määrän ja nähdä, kuinka kävijät liikkuvat sivustollamme sitä käyttäessään. Tämä auttaa meitä parantamaan sivuston toimintaa esimerkiksi varmistamalla, että käyttäjät löytävät etsimänsä helposti.
 • Toiminnalliset evästeet: Näiden evästeiden avulla tunnistamme sinut, kun palaat sivustollemme. Näin voimme yksilöidä sisältömme sinua varten ja muistaa asetuksesi.

Saatamme käyttää Adobe Flash -tekniikkaa (mukaan lukien Flash Local Shared Objects, ”Flash LSO”) ja muita tekniikoita esimerkiksi kerätäksemme ja säilyttääksemme tietoja siitä, kuinka käytät sivustoa. Jos et halua, että Flash LSO -tiedostoja tallennetaan tietokoneellesi, voit muuttaa Flash Playerin asetuksia Website Storage Settings -paneelin työkalujen avulla estääksesi Flash LSO -tiedostojen tallennuksen. Voit myös avata Global Storage Settings -paneelin ja seurata ohjeita (joissa voidaan esimerkiksi kuvata, kuinka voit poistaa olemassa olevia Flash LSO -tiedostoja [joihin viitataan termillä ”tiedot”], kuinka voit estää Flash LSO -tiedostojen asettamisen tietokoneellesi sinulta kysymättä ja kuinka voit estää Flash LSO -tiedostot, joita ei toimita sen sivun ylläpitäjä, jolla kulloinkin olet). Huomaa, että jos määrität Flash Playerin rajoittamaan Flash LSO -tiedostojen hyväksymistä, joidenkin Flash-sovellusten toiminnallisuus saattaa heikentyä tai estyä.

Useat verkkoselaimet mahdollistavat evästeiden poistamisen kovalevyltä, evästeiden käytön estämisen ja/tai ilmoituksen saamisen evästeiden asettamisesta. Jos estät evästeiden käytön, huomaa, että et ehkä pysty täysin käyttämään kaikkia sivuston ominaisuuksia ja toimintoja. Evästeitä koskevia lisätietoja, kuten kuinka näet mitä evästeitä on asetettu ja kuinka voit hallita evästeitä ja poistaa niitä, saat osoitteesta www.allaboutcookies.org.

Huomaa, että kolmannet osapuolet (mukaan lukien esimerkiksi mainosverkostot ja ulkopuolisten palveluiden, kuten verkkoliikenteen analysointipalveluiden, tarjoajat) saattavat myös käyttää evästeitä, joita me emme hallitse. Nämä evästeet ovat todennäköisesti analyysi-/suorituskykyevästeitä tai kohdennusevästeitä.

Käytämme Google Analyticsiä, joka käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita palveluiden käyttöä koskevien tietojen keräämiseen ja analysoimiseen sekä toiminnasta ja trendeistä raportoimiseen. Tämä palvelu saattaa kerätä tietoja myös muiden verkkosivustojen, sovellusten ja verkkoresurssien käytöstä. Voit lukea Googlen käytännöistä osoitteessa www.google.com/policies/privacy/partners/ ja estää Google Analyticsin käytön lataamalla selaimeen lisäosan, joka on saatavilla osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Evästeiden lisäksi me saatamme tai kolmannet osapuolet saattavat asettaa seurantapikseleitä sivuston käyttösi yhteydessä. Seurantapikselit ovat sivustomme sisällössä tai sähköpostiemme/uutiskirjeidemme tekstissä olevia pieniä kuvatiedostoja, joiden avulla me voimme tai kolmannet osapuolet voivat ymmärtää, esimerkiksi mitkä sähköpostiviestit vastaanottajat ovat avanneet. Näin voimme mitata tiettyjen viestien ja markkinointikampanjoidemme tehokkuutta.

Ulkoiset linkit

Sivustolla saattaa ajoittain olla linkkejä muiden tahojen ylläpitämille ulkopuolisille sivustoille. Me emme ole vastuussa näistä ulkopuolisista sivustoista tai niiden sisällöistä. Kun olet poistunut sivustoltamme, emme ole vastuussa antamiesi tietojen suojaamisesta ja yksityisyydestä. Sinun on oltava varovainen ja tutustuttava avaamasi verkkosivuston tietosuojaselosteeseen.

Markkinointi

Ellet ilmoita meille, että et halua vastaanottaa meiltä markkinointi- tai markkinatutkimusviestejä, voimme ottaa sinuun säännöllisesti yhteyttä sähköpostitse antaaksemme sinulle tietoja ohjelmista, tuotteista, palveluista ja sisällöistä, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Jos sovellettava laki edellyttää, että saamme nimenomaisen suostumuksesi ennen tietyn tyyppisten markkinointiviestien lähettämistä, lähetämme sinulle tämän tyyppisiä viestejä vasta, kun olemme saaneet siihen nimenomaisen suostumuksesi.

Jos et enää halua vastaanottaa meiltä markkinointi- tai markkinatutkimusviestejä, voit ottaa meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla ja kertoa meille, minkälaisten viestien vastaanottamisen haluat lopettaa.

Sähköpostia kaverille

Mikäli sovellettavat lait sen sallivat, saatamme ajoittain tarjota ”lähetä-” tai ”jaa”-palvelun, jonka avulla voit helposti jakaa sivuston sisältöä muiden kanssa. Jos käytät tätä toimintoa, varmista, että sinulla on kyseisen henkilön suostumus, ennen kuin annat hänen henkilötietojaan meille. Käytämme näitä henkilötietoja lähettääksemme hänelle yksittäisen sähköpostiviestin sinun puolestasi.

Alle 13-vuotiaat lapset

Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille, emmekä tietoisesti kerää tietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 13-vuotias, älä käytä tätä sivustoa tai lähetä meille mitään henkilötietoja. Jos uskot, että olemme tahattomasti keränneet lastasi koskevia henkilötietoja, ota meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Yhteystiedot; rekisterinpitäjä

Jos sinulla on tätä tietosuojaselostetta tai tietosuojakäytäntöjämme koskevia kysymyksiä, kommentteja tai ehdotuksia, ota yhteyttä Jazz Pharmaceuticalsin tietosuojatoimistoon:

Osoite: 3170 Porter Drive, Palo Alto, CA 94303, U.S.
Puh.: +1 650 496 3777
Sähköposti: privacy@jazzpharma.com

Eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön tarkoituksia varten Jazz Pharmaceuticals, plc, yhdessä paikallisen, sinuun liittyvän Jazz Pharmaceuticalsin ja/tai GW Pharmaceuticals -yhtiön kanssa, ovat rekisterinpitäjä, ts. yhtiö, joka on vastuussa tämän tietosuojaselosteen piiriin kuuluvien henkilötietojen käsittelyn hallinnoimisesta. Jazz Pharmaceuticalsin tietosuojavastaava on tavoitettavissa osoitteesta dpo@jazzpharma.com.