This site is intended for a global audience
Contact Us

Privacy Statement – Polish

Last Updated: April 14, 2022

JAZZ PHARMACEUTICALS — POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Spółka Jazz Pharmaceuticals, plc oraz jej korporacyjne spółki zależne i stowarzyszone, w tym firmy GW Pharmaceuticals („my”) rozumieją, jak ważną rzeczą jest Twoja prywatność i zobowiązują się do jej poszanowania i ochrony. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych (zbiorczo zwanych dalej „Witryną”) oraz za pośrednictwem naszych biznesowych interakcji offline z Tobą. Jeśli jesteś Pracownikiem służby zdrowia zlokalizowanym w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii, w Kanadzie lub Australii, zapoznaj się z naszą Informacją o ochronie danych Pracowników służby zdrowia, której treść dostępna jest tutaj. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, możesz dowiedzieć się więcej o danych osobowych, które gromadzimy od Ciebie lub na Twój temat poprzez Twoje interakcje online oraz offline z naszymi produktami i usługami, w Dodatkowej informacji dla konsumentów ze stanu Kalifornia, klikając tutaj.

Zapoznaj się uważnie z treścią niniejszej Polityki prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Jeśli nie zgadzasz się ze sposobami wykorzystywania Twoich danych osobowych opisanymi w niniejszej Polityce prywatności, nie korzystaj z Witryny, ani w inny sposób nie przekazuj nam swoich danych osobowych.

Ze względu na nasze zaangażowanie w ochronę Twoich danych osobowych, co pewien czas przeprowadzamy oceny naszych polityk i procedur dotyczących prywatności, aby wprowadzić w nich udoskonalenia i poprawki. Jeżeli wprowadzimy do niniejszej Polityki prywatności istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym za pomocą dobrze widocznego komunikatu, który zostanie opublikowany w tej Witrynie przed wprowadzeniem w życie takich zmian.

Informacje, które możemy gromadzić na Twój temat

Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować Cię jako osobę fizyczną lub dotyczą możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dotyczące Cię dane osobowe:

 • informacje (takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, data urodzenia, numer identyfikacyjny), które przekazujesz, wypełniając formularze w Witrynie, w tym informacje podawane w trakcie rejestracji lub przesyłania jakichkolwiek materiałów za pośrednictwem Witryny lub w związku z uczestnictwem w jakimkolwiek konkursie lub promocji, których możemy być sponsorem;
 • dane dotyczące Twojego loginu i hasła w związku z funkcją logowania do konta;
 • zawartość wszelkich wiadomości, które nam wysyłasz, na przykład w celu zgłoszenia problemu lub zadania pytania albo przesłania zastrzeżeń lub komentarzy dotyczących Witryny bądź jej zawartości;
 • informacje, które podajesz w związku z programem pomocy pacjentom lub wsparcia pacjentów;
 • informacje, które podajesz, uczestnicząc w forach dyskusyjnych lub korzystając z innych funkcji mediów społecznościowych połączonych z Witryną;
 • informacje pochodzące z ankiet, które możemy co pewien czas przeprowadzać w Witrynie w celach badawczych, jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w takich ankietach lub udzielić odpowiedzi na zadawane pytania;
 • informacje, które możemy gromadzić od Ciebie bez użycia Internetu, związane z interakcjami handlowymi, w które z Tobą wchodzimy, na przykład wtedy, gdy przekazujesz nam określone informacje podczas wydarzenia branżowego lub kontaktujesz się z nami telefonicznie (przypominamy, że niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji, które możemy zgromadzić poprzez badania kliniczne podlegające odrębnym warunkom i umowom.); oraz
 • informacje, które nam przekazujesz w związku z zapytaniami o informacje medyczne;
 • informacje niezbędne do śledzenia i monitorowania skarg dotyczących produktów; oraz
 • informacje niezbędne do śledzenia i monitorowania zdarzeń niepożądanych. Jeśli mieszkasz na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, lub Kanady, zapoznaj się z naszą dedykowaną Informacją o prywatności w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii dostępną tutaj.

Gromadzenie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia Ci żądanych przez Ciebie usług, w tym usług dostępnych poprzez Witrynę. Przekazując nam swoje dane osobowe za pośrednictwem Witryny, wyrażasz zgodę na warunki i postanowienia niniejszej Polityki prywatności oraz na otrzymywanie od nas wiadomości i komunikatów. Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanych przez Ciebie usług.

W zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy prawa dotyczące ochrony danych możemy również gromadzić dotyczące Cię dane osobowe z innych źródeł, które mogą obejmować źródła dostępne publicznie, takie jak publiczne bazy danych i agregatory danych.

Oprócz tego automatycznie gromadzimy podstawowe informacje techniczne od wszystkich osób odwiedzających Witrynę. Gromadzimy informacje techniczne w trakcie Twojej wizyty w Witrynie za pomocą stosowanych przez nas narzędzi do automatycznego gromadzenia informacji, które mogą obejmować między innymi pliki cookie i inne powszechnie stosowane technologie. Narzędzia takie gromadzą określone standardowe informacje, które Twoje przeglądarka przesyła do Witryny, takie jak typ i język przeglądarki, czasy dostępu oraz adres witryny internetowej, z której dany odwiedzający przeszedł do Witryny. Mogą one również gromadzić informacje dotyczące Twojego adresu protokołu internetowego (IP) lub dane „click stream” pochodzące z Witryny (tj. dane dotyczące sekwencji działań podejmowanych w Witrynie). Bardziej szczegółowe informacje dotyczące danych, które gromadzimy za pośrednictwem plików cookie i innych powszechnie stosowanych technologii można znaleźć w części „Pliki cookie i podobne technologie” znajdującej się poniżej.

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą dowiedzieć się więcej o danych osobowych, które gromadzimy od nich lub na ich temat, zapoznając się z Dodatkową informacją dla konsumentów ze stanu Kalifornia, do której dostęp można uzyskać klikając tutaj.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Z zastrzeżeniem stosownych przepisów dotyczących ochrony danych, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów: (i) aby zapewniać Ci usługi i informacje oferowane w Witrynie; (ii) aby kontaktować się z Tobą i udzielać odpowiedzi na Twoje żądania i zapytania; (iii) w celu zarządzania naszą działalnością gospodarczą, w tym w celach związanych z analizą statystyczną; (iv) aby spersonalizować Twoją wizytę w Witrynie i pomagać Ci w korzystaniu z Witryny; (v) aby udoskonalać Witrynę i lepiej zrozumieć, kto z niej korzysta; (vi) aby kontaktować się z Tobą w sprawie oferowanych przez nas produktów i usług, które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować oraz (vii) w celach związanych z wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im oraz zachowywaniem zgodności ze stosownymi przepisami prawa, regulacjami i kodeksami postępowania.

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe, które gromadzimy od nich lub na ich temat, zapoznając się z Dodatkową informacją dla konsumentów ze stanu Kalifornia, do której dostęp można uzyskać klikając tutaj.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Możemy korzystać z usług wybranych dostawców, w tym firm, które świadczą nam usługi w zakresie wsparcia technicznego i pomagają nam prowadzić Witrynę. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w ramach świadczenia usług w naszym imieniu. Nasze podmioty stowarzyszone (https://jazzpharma.com/contact/) również mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych — w tym w związku z tą Witryną lub za jej pośrednictwem — w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane lub przewidziane przepisami prawa, w celu udzielenia odpowiedzi na wezwanie do udzielenia informacji lub w związku z innym podobnym procesem prawnym lub żądaniem organów rządowych lub jeżeli w dobrej wierze stwierdzimy, że takie ujawnienie danych jest wymagane na mocy prawa lub z innego powodu konieczne do ochrony naszych praw i własności lub praw, własności bądź bezpieczeństwa osób trzecich. Możemy ujawnić dane między innymi doradcom, organom ścigania oraz organom władzy sądowniczej lub organom regulacyjnym. Możemy również przesyłać Twoje dane osobowe innym podmiotom w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, w związku ze spółką joint venture, w przypadku cesji, transferu lub innego przeniesienia całości lub części naszej działalności, aktywów lub udziałów (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnymi postępowaniami).

Serwery wykorzystywane do obsługi Witryny automatycznie identyfikują dany komputer, wykorzystując do tego jego adres IP. Jeżeli w dobrej wierze uznamy, że dany użytkownik Witryny uszkodził ją lub używał jej w niewłaściwy sposób bądź próbuje to zrobić, możemy wszcząć dochodzenie oraz podjąć współpracę z odpowiednimi organami ścigania w celu ochrony naszych praw lub naszej własności.

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możemy ujawniać dane osobowe, które gromadzimy od nich lub na ich temat, zapoznając się z Dodatkową informacją dla konsumentów ze stanu Kalifornia, do której dostęp można uzyskać klikając tutaj.

Przekazywanie danych za granicę

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów innych niż Twój kraj lub region zamieszkania, w tym do krajów, które mogą nie zapewniać adekwatnego poziomu ochrony danych lub poziomu podobnego do tego zapewnianego w Twoim kraju lub regionie. Na przykład, jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), możemy przesyłać Twoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza EOG. Korzystając z Witryny lub w inny sposób przekazując nam swoje dane osobowe, niniejszym udzielasz wyraźnej zgody na przesyłanie Twoich danych osobowych poza Twój kraj lub region zamieszkania.

W przypadku przesyłania danych osobowych z EOG do jakichkolwiek krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatny poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG, wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych, takie jak zapewnienie, że odbiorca takich danych jest związany standardowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez Komisję Europejską.

Twoje prawa

Osobom znajdującym się w UE, Szwajcarii i innych jurysdykcjach mogą przysługiwać określone prawa związane z danymi osobowymi, które to prawa mogą podlegać pewnym ograniczeniom lub zastrzeżeniom. Prawa takie mogą obejmować: (i) prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, wprowadzenia w nich poprawek oraz usunięcia ich; (ii) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; oraz (iii) prawo do przenoszalności danych. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z praw wymienionych powyżej, wyślij nam odpowiedni wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: privacy@jazzpharma.com. Osobom fizycznym przysługuje również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych do lokalnego organu ochrony danych.

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą dowiedzieć się więcej o prawach przysługujących im w związku z danymi osobowymi, które gromadzimy od nich lub na ich temat, zapoznając się z Dodatkową informacją dla konsumentów ze stanu Kalifornia, do której dostęp można uzyskać klikając tutaj.

Bezpieczeństwo i przechowywanie Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Podejmujemy uzasadnione kroki, takie jak wdrożenie odpowiednich technicznych, administracyjnych i fizycznych środków bezpieczeństwa, w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją bądź zniszczeniem. Jednakowoż, żadne zabezpieczenie ani żadna metoda transmisji przez Internet nie są w stu procentach skuteczne. Przesyłając dane osobowe przez Internet zawsze należy zachowywać ostrożność.

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak Twoje konto pozostaje aktywne lub tak długo, jak jest to konieczne w celu realizacji określonego celu biznesowego, w którym takie dane zostały zgromadzone. W niektórych przypadkach możemy mieć obowiązek przechowywania informacji w celu zachowania zgodności z przepisami prawa lub regulacjami bądź wywiązania się z innych zobowiązań prawnych lub w celach związanych z rozstrzyganiem sporów i egzekwowaniem postanowień zawartych przez nas umów.

Pliki cookie i inne podobne technologie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku Twojego komputera przez witryny internetowe, które odwiedzasz. Pliki cookie dzielą się na dwa główne rodzaje: sesyjne pliki cookie i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie podczas sesji internetowej i są usuwane po opuszczeniu danej witryny internetowej. Trwałe pliki cookie istnieją przez dłuższy czas i będą przechowywane przez witrynę internetową oraz wykorzystywane za każdym razem, gdy ją odwiedzasz. Zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie, mogą być przez Ciebie usunięte poprzez ustawienia przeglądarki.

Używamy w Witrynie następujących sesyjnych i trwałych plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie: są one konieczne w celu umożliwienia odwiedzającym poruszania się po Witrynie i korzystania z jej funkcji.
 • Pliki cookie analityczne / związane z wydajnością: umożliwiają nam one rozpoznawanie i zliczanie odwiedzających oraz dowiadywanie się, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej Witrynie, gdy z niej korzystają. Pozwala nam to udoskonalać działanie naszej Witryny, na przykład poprzez zapewnianie, że użytkownicy mogą z łatwością znaleźć treści, których poszukują.
 • Funkcjonalne pliki cookie: są one wykorzystywane do rozpoznawania Cię, gdy powracasz na naszą Witrynę. Pozwala nam to personalizować nasze treści i dostosowywać je do Twoich upodobań oraz zapamiętywać Twoje preferencje.

Możemy wykorzystywać technologię Adobe Flash (w tym lokalne obiekty udostępnione Flash (Local Shared Objects, „obiekty Flash LSO”)) i inne podobne technologie, między innymi w celu gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących sposobu korzystania przez Ciebie z Witryny. Jeśli nie chcesz, by obiekty Flash LSO były przechowywane na Twoim komputerze, możesz dostosować ustawienia swojego odtwarzacza Flash tak, by blokował przechowywanie obiektów Flash LSO, korzystając z narzędzi dostępnych w Panelu ustawień przechowywania witryn internetowych. Możesz również skorzystać z Panelu globalnych ustawień przechowywania i postąpić zgodnie z zawartymi tam instrukcjami, (które mogą na przykład tłumaczyć, w jaki sposób usunąć istniejące obiekty Flash LSO (nazywane „informacjami”), jak uniknąć umieszczania obiektów Flash LSO na Twoim komputerze bez pytania o Twoją zgodę oraz jak zablokować obiekty Flash LSO, które nie są dostarczane przez operatora witryny, na której w danym momencie się znajdujesz). Uwaga: ustawienie odtwarzacza Flash Player tak, by ograniczyć akceptowanie obiektów Flash LSO, może ograniczyć lub zakłócić działanie niektórych aplikacji Flash.

Przeglądarki internetowe często pozwalają użytkownikom usuwać istniejące pliki cookie z dysku twardego, blokować pliki cookie lub wybrać ustawienie, które sprawi, że użytkownik będzie powiadamiany za każdym razem, gdy napotka plik cookie. Zablokowanie plików cookie może sprawić, że nie będziesz w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji Witryny. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz między innymi o tym, jakie pliki cookie zostały ustawione na Twoim urządzeniu, jak nimi zarządzać i jak je usunąć, odwiedź witrynę www.allaboutcookies.org.

Uwaga: podmioty zewnętrzne (w tym między innymi sieci reklamowe i zewnętrzni dostawcy usług takich jak usługi analizy ruchu sieciowego) również mogą używać plików cookie, a takie pliki cookie pozostają poza naszą kontrolą. Takie pliki cookie prawdopodobnie będą należały do kategorii analitycznych plików cookie, plików cookie związanych z wydajnością lub targetujących (reklamowych) plików cookie.

Korzystamy z usługi Google Analytics, która posługuje się plikami cookie i podobnymi technologiami w celu gromadzenia i analizowania informacji dotyczących korzystania z Usług oraz tworzenia raportów dotyczących działań i trendów. Usługa ta może również gromadzić informacje dotyczące korzystania z innych witryn internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. Więcej informacji na temat praktyk Google możesz uzyskać tutaj: www.google.com/policies/privacy/partners/. Możesz również zrezygnować z tej usługi, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Oprócz plików cookie, zarówno my, jak i podmioty zewnętrzne, możemy korzystać ze śledzących plików Gif w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny. Śledzące pliki Gif to małe pliki graficzne umieszczane w zawartości Witryny lub w treści naszych wiadomości e-mail lub newsletterów, które na przykład pozwalają nam lub podmiotom zewnętrznym sprawdzić, które wiadomości e-mail zostały otwarte przez odbiorców. To pozwala nam mierzyć efektywność naszych komunikacji oraz skuteczność naszych kampanii marketingowych.

Linki podmiotów zewnętrznych

Witryna może czasami zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Nie jesteśmy odpowiedzialni za takie zewnętrzne witryny internetowe ani za ich zawartość. Jeżeli opuścisz Witrynę, nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność informacji, które przekazujesz. Zachowuj ostrożność i zapoznaj się z powiadomieniem dotyczącym prywatności witryny internetowej, którą odwiedzasz.

Marketing

Możemy cyklicznie wysyłać Ci wiadomości e-mail, aby przekazać Ci informacje dotyczące programów, produktów, usług oraz treści, które mogą Cię interesować, chyba że poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać od nas komunikatów marketingowych lub związanych z badaniami rynku. Jeżeli mające zastosowanie przepisy prawa wymagają od nas uzyskania od Ciebie wyraźnej zgody przed wysłaniem Ci określonych rodzajów komunikatów marketingowych, będziemy wysyłać Ci takie komunikaty wyłącznie po otrzymaniu Twojej wyraźnej zgody.

Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać od nas komunikatów marketingowych lub związanych z badaniami rynku, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej i poinformować nas o tym, których rodzajów komunikatów nie chcesz już otrzymywać.

E-mail do znajomego

O ile jest to dozwolone stosownymi przepisami prawa, co pewien czas możemy zapewniać Ci usługę „przesyłania” lub „udostępniania”, aby dać Ci prosty sposób na podzielenie się treściami znajdującymi się w Witrynie z kimś innym. Jeśli korzystasz z tej funkcji, upewnij się, że taka osoba udzieliła Ci odpowiedniej zgody, zanim przekażesz nam jej dane osobowe. Będziemy wykorzystywać takie dane osobowe, by wysłać takiej osobie pojedynczą wiadomość e-mail w Twoim imieniu.

Dzieci poniżej 13 roku życia

Ta Witryna nie jest skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz 13 lat, nie korzystaj z Witryny i nie przesyłaj nam żadnych danych osobowych. Jeśli podejrzewasz, że przypadkowo zgromadziliśmy dane osobowe Twojego dziecka, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

Dane kontaktowe; Administrator danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk związanych z prywatnością, skontaktuj się z Biurem ds. prywatności Jazz Pharmaceuticals, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Adres: 3170 Porter Drive, Palo Alto, CA 94303, USA
Tel.: +1 (650) 496-3777
E-mail: privacy@jazzpharma.com

Dla celów europejskich przepisów dotyczących ochrony danych, administratorem danych (tj. spółką odpowiedzialną za zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych objętych niniejszą Polityką prywatności) jest Jazz Pharmaceuticals, plc, wraz z lokalną spółką Jazz Pharmaceuticals i/lub GW Pharmaceuticals, z którą utrzymujesz relacje. Z Inspektorem ochrony danych Jazz Pharmaceuticals można skontaktować się pod adresem dpo@jazzpharma.com.